១–«នាទី ខ្មែរអើយក្រោកឡើង» របស់​លោកជាតិហង្សា​ពីរដ្ឋមីនីសូតាលើកយករឿងមេបោកកាស៊ីណូអនឡាញជនជាតិចិនដីគោកកាន់ប៉ាស្ព័រខ្មែរត្រូវបានអាជ្ញាធរអន្តរជាតិចាប់។

២–«នាទីទស្សនៈកនយើង» វគ្គដំបូងនៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកថាច់ពីយ៉ា​នៅក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនឹង​លោកព្រឹទ្ធាចារ្យណនហ៊ី​នៅក្រុងស៊ីនេ ប្រទេសបែលហ្ស៊ិក​ស្ដីពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកក្នុងទស្សនកិច្ច​រយៈពលយូរនៅកម្ពុជា។

៣–«នាទីពីនេះពីនោះ»​សេចក្ដីរាយការណ៍ស្ដីពីបុណ្យ​នៅបុរីអង្គរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ​និងអ្វីទៅបុរីអង្គរ?