១–«នាទីវប្បធម៌ខ្មែរ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីនៅក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង
ថ្ងៃនេះលោកនឹងរៀបរាប់អំពីឆ្នាំចន្ទគតិទាំង ๑๒ របស់ខ្មែរ។
–«នាទីនិទានចិន» រឿង «សាមកុក»
ភាគទី ๓๔ ក្រោយបានជ័យជំនះសម្លាប់វ៉ាងអ៊ុនបានហើយពួកចោរព្រៃទាំង ๔ គឺ លីជូអេះ កួកស៊ី វ៉ាន់ចូវ មិង ចាងជី ក៏ទាមទារសក្តិយសពីព្រះចៅហង់តេ ខណៈដែលុំមកតករីដែលបានសុខសាន្តដោយសារតុងជួព្យាយាមរកសាកសពតុងជួយកមកធ្វើពិធីបញ្ចុះ​តែក៏ត្រូវរន្ទះបាញ់ឆេះសាកសពសិប្បនិមិត្តអស់។
«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ្ងចុងសប្ដាហ៍»
សូមជូនចម្រៀងជ្រើសរើសដោយអ្នកស្រីខោលមុំ នៃក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio ។
«នាទីសុខភាពយើង»
ដោះស្រាយបញ្ហាលឹង្គមរណៈយ៉ាងណា?
«នាទីពីនេះពីនោះ» សុំអភ័យទោសពុំមាន «​ពីនេះពីនោះ» ទេ។