១–«នាទីវប្បធម៌ខ្មែរ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីនៅក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង
ថ្ងៃនេះលោកនឹងរៀបរាប់អំពីការវិវឌ្ឍអក្សរខ្មែរពីបូរាណមកដល់បច្ចុប្បន្ន។
–«នាទីនិទានចិន» រឿង «សាមកុក»
ភាគទី ๓๒ ក្រោយបានជ័យជំនះក្នុងការប្រើធីតាចិញ្ចឹម​ទាវចាន់ជាអាវុធសម្លាប់មេផ្ដាច់ការតុងជួបានហើយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ វ៉ាងអ៊ុនបានឡើងធ្វើជាមហាឧបរាជជំនួសតុងជួហើយកាចសាហាវមិនខុសពីតុងជួឡើយ។
«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ្ងចុងសប្ដាហ៍»
សូមជូនចម្រៀងជ្រើសរើសដោយអ្នកស្រីខោលមុំ នៃក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio ។
«នាទីសុខភាពយើង»
ធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចបង្កើន Stem Cells បានតាមធម្មជាតិ?