១–«នាទីវប្បធម៌ខ្មែរ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីនៅក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង
ស្ដីពីប្រតិទិនទាំងអស់ក្នុងលោកនេះ។
២–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ្ងចុងសប្ដាហ៍»
សូមជូនចម្រៀងជ្រើសរើសដោយអ្នកស្រីខោលមុំ នៃក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio ។
ក្រោកឡើងកូនខ្មែរក្រោម! កុំភ្លេចអ្នកស្នេហាជាតិដែលកំបុងតែពលីជីពដើម្បិឲីជាតិខ្មែរ!
๓–«នាទីនិទានចិន» រឿង «សាមកុក»
«នាទីពីនេះពីនោះ»