๑–«នាទីសៀវភៅខ្មែរ» រឿង «ជីវិតកូនថ្លៃ កូនត្រូវតែរស់» (“Stay Alive, My Son” ឬ “Tu Vivras, Mon Fils”) ស្នាដៃនិពន្ធផ្អែកលើជីវិតពិតរបស់លោក ពិន យ៉ាថៃ​។
វគ្គទី ៣១ «មរណភាពដ៏កំសត់នៃម្តាយខ្ញុំ ក្រោយពីបំណងគាត់បានសម្រេច» បញ្ចូលសម្លេងដោយលោកវីរៈ វ៉ារ៉ានី​នៃក្រុមព្រះសុរិយា។
๒–«នាទីវប្បធម៌ខ្មែរ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីនៅលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងសូមជូនរឿង «អាឡេវបានដៃ អាជៃ (ជ័យ?) ធ្លាក់ទឹក អាមោកឡើងបុណ្យ»។
๓–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ្ងចុងសប្ដាហ៍»
សូមជូនចម្រៀងជ្រើសរើសដោយអ្នកស្រីខោលមុំ នៃក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio ។
«នាទីពីនេះពីនោះ»
មានគេជេរខ្ញុំដូច្នេះ៖ «អាសានសុវិទ្យ!​អាសៀមអាចម៍គ្រី!​ ហ្អែងជាសៀមកើតនៅស្រុកសៀម មានសិទ្ធិអីមកជេរស្ដេចកំប៉ោង​ឬទោះជាអាសម្ដេចខ្វាងរបស់កម្ពុជា?» ខ្ញុំតបទៅវិញថា៖ «អញជាខ្មែរ​កូនរបស់ខ្មែរចោលស្រុក! អញមានសិទ្ធិជាងពួកអាលក់ជាតិ ក្បត់ជាតិ សម្លាប់ជាតិឯងឆ្ងាយណាស់! យ៉ាងហោច អញក៏មិនដែលប្រកាសថាយួននៅលើអំបែងក្បាលដូចអាល្ងើពកថ្ងាសភ្នែកទោលឯងដែរ!»
Sly Fox Golf Course Front Royal, VA