๑–នាទី «ធម្មកថា​»​​ស្ដីពីសច្ចៈ ๓ ប្រការ សម្ដែងដោយភិក្ខុ ធម្មប្បិយោ រីម​ចាន់រ៉ា។
អធិប្បាយអំពីពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភក៍លេចមុខសម័យព្រះថាមាននរណាខ្លះ។
๒–នាទី «ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ» របស់លោក ជាតិហង្សាពីរដ្ឋមីនីសូតាដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តអានសំណេររបស់លោកទៀងណារិទ្ធឈ្មោះ «មហាគ្រោះជាតិខ្មែរ»
វគ្គទី ๓๒ ស្ដីពីតួនាទីសំខាន់របស់ពួកឧក្រឹដ្ឋជនសម្ងាត់អាវឈុតខ្មៅនិងអង្គការឧក្រឹដ្ឋជនសម្ងាត់បាក់គី ដែលយួនហាណូយបញ្ជូនមកជួយការពារក្រុមគ្រួសាររបស់ហ៊ុនសែន។
​๓–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនចម្រៀងសរសើរព្រះយេស៊ូឈ្មោះ «Hallelujah» ច្រៀងដោយវង់ Pentatonix ដែលច្រៀងដោយមិនមានគ្រឿងឧបករណ៍តន្ត្រីជួយប្រគំ។
๔–នាទី «ពីនេះពីនោះ» 
ដីបុរីអង្គរឡូត៍ទី ๓ ​នៅខាងជើងចន្លោះស្ទឹង Lumber River នឹង ថ្នល់ Addison Tram ។
ដីបុរីអង្គរឡូត៍ទី ๒ ​នៅចន្លោះ អូរ Little Back Swamp នឹងថ្នល់ Addison Tram ។
ដីបុរីអង្គរឡូត៍ទី ๑ នៅចន្លោះថ្នល់ Chicken Rd នឹង អូរ Little Back Swamp ៕