១–«នាទីសៀវភៅខ្មែរ» រឿង «ជីវិតកូនថ្លៃ កូនត្រូវតែរស់» (“Stay Alive, My Son” ឬ “Tu Vivras, Mon Fils”) ស្នាដៃនិពន្ធផ្អែកលើជីវិតពិតរបស់លោក ពិន យ៉ាថៃ​
វគ្គទី ៥ ៖ ពាក្យបោករបស់ខ្មែរក្រហមអោយប្រជាជនចេញពីក្រុងបីថ្ងៃ ។
២–នាទី «ចំណេះដឹងទូទៅ» រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ស៊ានកេត្យានៅប្រទេសបារាំង ថ្ងៃនេះសូមជូនអំណានសៀវភៅរឿង «គុកនយោបាយ»​ របស់លោកប៊ុណ្ណ ចន្ទ-ម៉ុល វគ្គទី ១៩ ។
វគ្គនេះលោកប៊ុនចន្ទ-ម៉ុលបន្តបរិយាយអំពីជីវិតរស់នៅដ៏សែនលំបាកវេទនានៅគុកកោះត្រឡាច ដោយប្រៀបធៀបអ្នកទោសនយោបាយយួន​ហើយនិងខ្មែរ។
៣–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំសប្ដាហ៍»​ 
សូមជូនចម្រៀងជ្រើសរើសដោយអ្នកស្រីខោលមុំ នៃក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio ។
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ» 
ព្រះធម្មវនវាសីចន្ទមុនី ដែលកំពុងល្បីពេញបន្ទុក គួរដឹងថាគ្មានអ្វីទៀងទេក្នុងលោក មានយស​ក៏តែងតែមានអប្បយស វាជារឿងដែលគួរសង្រួមក្នុងឥរិយាបថ។
សង្ឃនៅព្រៃ (ធុតង្គ) ល្បីខ្លាំងក្នុងក្រុង។
នៅកម្ពុជាក្រោម​យួនធ្វើបាបសម្លាប់សង្ឃខ្មែរ។
នៅស្រុកខ្មែរលោកសង្ឃបែរជាធ្វើបាបស្រីៗ យកឆ្នាំងដីសំពងក្បាល៕