១–នាទី “ធម្មកថា” ឆ្លើយតបចម្ងល់អ្នកស្ដាប់
ធម្មកថាសម្ដែងដោយលោកគ្រូសាន​ភារ៉េត ស្ដីពីរឿងជាតិមុខជាតិក្រោយ និងមនុស្សចាំជាតិ វគ្គទី ២​ ​ដល់ត្រង់បាបរបស់ព្រះមោគ្គលានដែលបានសម្លាប់ម្ដាយឳពុកតាមបំណងប្រពន្ធ ។
២–នាទី «ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ» របស់លោក ជាតិហង្សាពីរដ្ឋមីនីសូតា
ថ្ងៃនេះលោកសូមលើកយកវគ្គទី ១៧ នៃសំណេររបស់លោកទៀងណារិទ្ធឈ្មោះ «មហាគ្រោះជាតិខ្មែរ»​ ស្ដីពីការប្រើទាំងក្រុម​ SOY ទាំងកងអង្គរក្ស ដោយហ៊ុនសែនដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួន​យកមកជំរាប។
៣–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនបទ «លុះថ្ងៃកាប់ដើមឫស្សីមកដល់» តែងដោយលោកហេង​ថាល់សាវុឍ និង​ច្រៀងដោយលោកកុយវណ្ណា។
៤–សារពីលោកឱក សឿម សហស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានបុរីអង្គរ
៥–នាទី «ពីនេះពីនោះ» 
ស្អីទៅបុរីអង្គរ បែបសង្ខេប។
គណៈកម្មការប្រតិបត្តិបុរីអង្គរ។
រួមកម្លាំងកសាងបុរីអង្គរតាមបែបអ្នកបុរីអង្គរ។
ផ្ទះ​ក្មួយថយ​ កប៉ា