១–នាទី «វប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ខ្រខ្មែរ» រៀបរៀងដោយសពលោកសំបូរិន្ទ សហស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក​ដោយលោកសូមជូនបទសម្ភាសន៍ ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យកេង​វ៉ាន់សាក់នៅប្រទេសបារាំង​កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ ​ស្ដីពីអ្វីទៅគឺអត្តសញ្ញាណខ្មែរ ភាគ ៤២-៤៣ ។

២–​នាទី «និទានអារ៉ាប់» សូមជូនវគ្គទី ១១៥ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់ ​ឬ ឯកសហស្សរាត្រី ។
អាប៊ូ ហាស្សាន បាន​ស្នំនូសាទូលរបស់ព្រះអគ្គមហេសីស៊ុលតង់ហារុនអាល់រាស្ហិតជាភរិយា ។
៣–នាទី «តន្ត្រី»​ ប្រចាំថ្ងៃ
សូមជូនបទ «ចាំរាល់ថ្ងៃលិច»​ របស់អធិរាជសម្លេងមាស​ច្រៀងដោយលោកបឺតសម្រេច​ដែលអះអាងថាជាកូនម្នាក់របស់ស៊ីនស៊ីសាមុត ។
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»
គេថាព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំង ត្រាំឲ្យតំណាងព្រះអង្គ​ប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការ ។ មកពីអ៊ីចឹងហើយបានជាបណ្ដឹងនិងការចាប់កំហុសលោកដោយពួកសត្រូវបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀត ។​
រៀនធ្វើកុប៉ាល់ហោះទូរបញ្ជា​មុននឹងរៀនធ្វើដ្រូន
BBTV (Busy Bee TV) Maker Hangar https://www.youtube.com/watch?v=jJR7BiT0os8
Maker Hangar: Episode 1 – Introduction https://www.youtube.com/watch?v=A_jHo2O6CFk
Maker Hangar: Episode 2 – Motors/Propellers https://www.youtube.com/watch?v=YJ7qqYRifzU
Maker Hangar: Episode 3 – Electric Speed Controllers  https://www.youtube.com/watch?v=tx3Y9VWOPjI
Maker Hangar: Episode 4 – Lipo-Batteries  https://www.youtube.com/watch?v=t_LVNUC3Y8o
Maker Hangar: Episode 5 – Servos  https://www.youtube.com/watch?v=D-QTSghkqVk
Maker Hangar: Episode 6 – R/C Radios  https://www.youtube.com/watch?v=RrrHZ8VfC3Y
Maker Hangar: Episode 7 – Receivers  https://www.youtube.com/watch?v=zRS7wqu2ijc
Maker Hangar Episode 8 – Electric Parts  https://www.youtube.com/watch?v=JoCqJ3MKE68
Maker Hangar: Episode 9 – Cutting and Covering Foam https://www.youtube.com/watch?v=yoa3iKZi9_w
Maker Hanger Episode 10 – Maker Trainer Assembly  https://www.youtube.com/watch?v=Cg3vjy7wg1U
Maker Hangar: Episode 11 – Installing Electronics  https://www.youtube.com/watch?v=M9wvb0C7l2k
Maker Hangar: Episode 12-Programing Radio  https://www.youtube.com/watch?v=uzvgozgy2Qw
Maker Hangar: Episode 13 – Flight Simulator  https://www.youtube.com/watch?v=qKr0EHYFjdc
Maker Hangar: Episode 14- Flying https://www.youtube.com/watch?v=h-woPqcLZ_k
Maker Hangar: Episode 15 – Modifications https://www.youtube.com/watch?v=-vmvnDc6Kng