១–នាទី «ទេវកថាក្រិក-រ៉ូម៉ាំង»​
ទេវកថាក្រិកមានសាច់រឿងដូចរឿងរបស់មនុស្សលោកជាងទេវកថារ៉ូម៉ាំង ។
២–នាទី «ជួបនឹងបណ្ឌិតអាំងជូលាន»
សូមជូនបទសន្ទនារវាងលោក លី ដាវុទ្ធ នៃវិទ្យាស្ថានរៃយំ នឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យ អាំងជូលាននៃមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិជ្ជា វគ្គទី ១ ស្ដីពីជីវិតរស់នៅវ័យក្មេង និងហេតុដែលធ្វើឲ្យចង់ក្លាយជានរវិទូ ។
៣–នាទី « តន្ត្រី»​
សូមជូនចម្រៀងរាំឡក ចង្វាក់កូនកាត់ច្រើនជាតិសាសន៍សម្ដែងដោយស្រីតូច នរោត្តម​ជេនណា​និងបក្ខពួក ។
This image has an empty alt attribute; its file name is image-103.png
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ» 
មិនដឹងការពិតយិតតែពីថា មែនទែនប្អូនស្រីពៅលោកអន្ទិតសោះ….
យល់សប្តិ = សុបិន បានបឹងមួយនៅបុរីអង្គរ​ ដោយជំនួយរបស់សមាជិក ៕