១–នាទី “ធម្មកថា” របស់លោកគ្រូអន្ទិតសានសុជាស្ដីពីហេតុដែលនាំឲ្យខ្មែរនឹងវិនាស ។
២–នាទី «បទសម្ភាសន៍របស់លោកថាច់ពីយ៉ា» សូមជូនវគ្គបញ្ចប់ នៃការសួរ-ឆ្លើយ រវាង​លោកថាច់ពីយ៉ានៅប្រទេសបារាំង នឹងលោក​ប៊ុនឆន​នៅប្រទេសហុល្លង់ ស្ដីពីយួនយៀកមិញ យៀកកុង​និង​យៀកណាមខាងជើង ហើយនិងការដែលស្ដេចសីហនុជួយយួនខាងជើងនិងយួនខាងត្បូងឲ្យរួបរួមគ្នា ។
៣–នាទី «រឿងដែលខ្មែរគួរដឹងស្ដីពីវិបត្តិខ្មែរនៅសតវត្សទី ១៩» រៀបរៀងដោយលោក នួន សុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross, GA ផ្អែកលើសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោក​ David Chandler និងឯកសាររបស់លោក Adhémard Leclère–វគ្គទី ១៨ ។
៤–រឿង «Brother Enemy» ឬ «សត្រូវបងប្អូនឯង» របស់ Nayan Chanda​ បកប្រែជាខេមរភាសាដោយ​លោក​ទេព ម៉េងឃាន​នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា វគ្គទី ៥៣ ​អានដោយសានសុវិទ្យ ​។
៥–នាទី «តន្ត្រី»​
សូមជូនចម្រៀងបារាំងមួយបទ​ឈ្មោះ «Love Story» ច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងភ្លេង Pop បារាំងឈ្មោះ Indila​ ។
៦–នាទី «ពីនេះពី័នោះ»
ដោយសាររូបថតទាំងនេះខ្មែរចោលស្រុកនិងក្នុងស្រុកខ្លះអស់សទ្ធាលើរូបសានសុជា​តែយើងគួរចាំមើលថាតើអន្ទិតរូបនេះប្ដូរចិត្តគំនិតទៅចូលខាងពួកមនុស្សបាបដែលប្រកាសថាខ្លួនវាជាតិរច្ឆានកញ្ជះយួនមែនឬ?
លោកអន្ទិតជិតបានឃ្វាលទាឡើងឋានសួគ៌នឹងគេហើយ ។
នៅថ្ងៃកំណើតគ្រប់ ​៧៧ ឆ្នាំត្រាំត្រូវតុលាការចោទអាចជាប់គុក ៤០០​ ឆ្នាំ!