១–នាទី «ទស្សនៈខ្ញុំ» របស់អ្នកគ្រូសូផានីបៃនៃក្រុង Norwalk, CA
សូមសរសើរវីរភាព​និងពលិកម្មលោកឧកញ៉ាសឺនគុយ​របស់បងប្អូនខ្មែរក្រោម ។
២–នាទី «និទានអារ៉ាប់​»
សូមជូនវគ្គទី ១១០​ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់​ ឬ ឯកសហស្សរាត្រី ស្ដីពីរឿងរបស់អាប៊ូ ហាស្សាន់ ជាមិត្តរបស់ស៊ុល្តង់ ហារុន​អាល់ រ៉ាស្ហិត ។
៣–នាទី «តន្ត្រី»ប្រចាំថ្ងៃ
សូមជូនចម្រៀងអន្តរជាតិមួយបទជាភាសាព័រទុយហ្គេ ឈ្មោះ«La Paloma» ច្រៀងដោយ Julio Iglesias ។
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»
ប្រវត្តិការតស៊ូសង្ខេបរបស់ឧកញ៉ាសឺនគុយ ៕