១–នាទី «ទេវកថាក្រិក-រ៉ូម៉ាំង»​
«សង្គ្រាមក្រុងត្រយ»​​ គឺជាសង្គ្រាមដណ្ដើមស្រី រយៈពេល​ ១០ ឆ្នាំ​ ទីបំផុតចាញ់ល្បិចប្រើសេះឈើរបស់ Odysseus ។
២–នាទី «ជួបនឹងបណ្ឌិតអាំងជូលាន»
សូមជូនបាឋកថារបស់លោកបណ្ឌិតអាំងជូលានស្ដីពីរឿងព្រលឹង​ឬ​ ព្រះលិង្គ វគ្គទី ៣ ជាវគ្គបញ្ចប់ ។
៣–នាទី « តន្ត្រី»​
សូមជូនចម្រៀងចិនឈ្មោះអង់គ្លេស ​«Goodbye My Love» ច្រៀងកាលពីឆ្នាំ ១៩៧៤ ដោយ Teresa Teng ។​
This image has an empty alt attribute; its file name is image-103.png
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ» ថ្ងៃនេះនិយាយពី ដន ត្រាំ…​តើព្រះជាម្ចាស់ការពារគាត់ឬអី?
Trump is surrounded by so many foes but still prevails…