១–នាទី “ធម្មកថា” របស់អតីតព្រះគុណម្ចាស់សានសុជា​ដែលឥឡូវសឹកជាអន្ទិតទៅហើយ ស្ដីពីអំណះអំណាងថាស្រីល្អច្រើនខ្សត់ប្ដី ។
២–នាទី «រឿងដែលខ្មែរគួរដឹងស្ដីពីវិបត្តិខ្មែរនៅសតវត្សទី ១៩» រៀបរៀងដោយលោក នួន សុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross, GA ផ្អែកលើសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោក​ David Chandler និងឯកសាររបស់លោក Adhémard Leclère–ភាគ ១៦ ។
៣–រឿង «Brother Enemy» ឬ «សត្រូវបងប្អូនឯង» របស់ Nayan Chanda​ បកប្រែជាខេមរភាសាដោយ​លោក​ទេព ម៉េងឃាន​នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា វគ្គទី ៥១ ​អានដោយសានសុវិទ្យ ​។
៤–នាទី «តន្ត្រី»​
សូមជូនចម្រៀងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសាមុតមួយបទ​ឈ្មោះ «ចំប៉ីសៀមរាប»​ ។
៥–នាទី «ពីនេះពី័នោះ»
ធម្មិកជីះសេះសដៃកាន់ដាវជួយបញ្ចេញយោបល់ពីវិធីធ្វើបុណ្យបែបមានប្រយោជន៍​ ។
ធម្មិកព្រហ្មស្នើកាត់បន្ថយពេលធ្វើពិធីសាសនាដោយសូត្រតែភាសាខ្មែរ​មិនបាច់បាលី ។