១–នាទី «ទេវកថាក្រិក-រ៉ូម៉ាំង»​ ថ្ងៃនេះ​នឹងលើកយកប្រវត្តិនិងឥទ្ធិពលរឿងព្រេង-ទេវកថាក្រិកលើវប្បធម៌ប្រទេសក្នុងតំបន់សមុទ្រ Méditerranée មកជំរាបត្រួសៗ ផ្ដើមដោយសៀវភៅ « ប្រវត្តិសាស្ត្រ»​ របស់ Herodotus ។
២–បាឋកថារបស់លោកបណ្ឌិតអាំង ជូលាន កាលពី​ឆ្នាំ ២០១៥ ស្ដីពីសារៈសំខាន់របស់ជនជាតិភាគតិចនៅកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាង–ភាគ ១ ។
៣–នាទី « តន្ត្រី»​ សូមជូនចម្រៀងឈ្មោះ «ចាស់ជូរអែម» សម្ដែងដោយវង់ទេវបុត្រខ្មៅ ។
This image has an empty alt attribute; its file name is image-103.png
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»
លោកប៉ែនវ៉ាណូនៃក្រុម​២៣​តុលា១៩៩១ ថានឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតបើមិនមានការត្រួតពិនិត្យ។
ថ្ងៃបញ្ចប់ចូលឆ្នាំខ្មែរនៅបុរីអង្គរ ៣០​ មេសា ២៣ ។