១–នាទីសម្លេងនារីខ្មែរ សូមជូនមតិរបស់អ្នកគ្រូសូផានី​ បៃនៅក្រុង Norwalk ​រដ្ឋ CA ស្ដីពីមេដឹកនាំថ្ដាច់ការសាហាវខុសមនុស្សច្រើនតែខ្លាចភាសិត “ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោច ទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រី” ។
ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោច
ដល់ពេលទឹក​ហោច….
២–នាទីនិទានអារ៉ាប់​ វគ្គទី ១០០​ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់​ ឬ ឯកសហស្សរាត្រី រ៉ាយរ៉ាប់ដោយម្ចាស់ក្សត្រី Scheherazade ថ្វាយស៊ុលតង់ Shahryar នៃចក្រភពពែរ្ស៍ទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់។
៣–នាទីតន្ត្រីសូមជូន​ចម្រៀងស្នេហាជាតិ ឈ្មោះ “យំស្ដាយដីកម្ពុជាក្រោម” ច្រៀងដោយកញ្ញា ទូច ស៊ុននិច​មុនត្រូវក្រុមឃាតកបាញ់ប្រហារនៅខែតុលា​ឆ្នាំ ២០០៣ ព្រមទាំងសម្ដីរបស់ទូច ស៊ុននិច បដិសេធរឿងស្នេហ៍ត្រីកោណ ។
ទូច​ ស៊ុននិច​ បដិសេធពាក្យចចាមអារ៉ាមថាត្រូវបាញ់ស្លាប់ម្ដាយព្រោះជាប្រពន្ធចុងគេ (សម្លេងស៊ុននិចស្រង់ពី Khmer News, Stand Up)
៤–នាទីពីនេះពីនោះ
According to the World Bank, about 9.2% of the world, or 719 million people, live in extreme poverty, on less than $2.15 a day.
In the United States, 11.6% of the population — 37.9 million people — lived in poverty as of 2021.
ឋាននរក​និងឋានសួគ៌ឯភ្នំពេញ​​។ “បានប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានអីទៀត!?” ៕