១–នាទី «វប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ខ្រខ្មែរ» រៀបរៀងដោយសពលោកសំបូរិន្ទ សហស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក​ដោយលោកសូមជូនបទសម្ភាសន៍ ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យកេង​វ៉ាន់សាក់នៅប្រទេសបារាំង​កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ ​ស្ដីពីអ្វីទៅគឺអត្តសញ្ញាណខ្មែរ ភាគ ២៤-២៥ ។

២–​នាទី «និទានអារ៉ាប់» សូមជូនវគ្គទី ៩៧ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់ ​ឬ ឯកសហស្សរាត្រី ។

៣–នាទី «តន្ត្រី» សូមជូនចម្រៀងចូលរួមរីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឈ្មោះ «មាត់រអិលដូចខ្លាញ់» ច្រៀងដោយកម្លោះធឿនបុរីនិងក្រមុំអ៊ុកសុវណ្ណារី។

៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»

ប្រជាប្រិយភាពរបស់ Trump ប្រឆាំងនឹងពួក RINOs
Let us start digging a Lake
Tilapia among other species to be raised in Borei Angkor Lake
We can do it!
ធ្វើនៅថ្ងៃទី ១១​ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣ ប្រធានមូលនិធិសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ឱកសឿម