១–«នាទី ទេវកថាក្រិក-រ៉ូម៉ាំង» ដែលនឹងលើកយករឿងរបស់ Ceres និង Proserpine មកជំរាបបន្តបញ្ចប់វគ្គ ។

Ceres, the goddess of agriculture

២–បាឋកថារបស់លោក​អាំងជូលាន​សាស្ត្រាចារ្យ នរវិទូប្រចាំមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិជ្ជា ស្ដីពីកំណើតនគរខ្មែរប្រៀបធៀបរឿងព្រេងទៅនឹងបូរាណវិទ្យា ភាគ ៣។

៣–«នាទីតន្ត្រី»​ សូមជូនបទ «Smoke Gets in Your Eyes» ឬផ្សែងចូលភ្នែកអ្នក ច្រៀងដោយវង់ The Platters កាលពីឆ្នាំ ១៩៥៩ ។

The Platters - Smoke Gets In Your Eyes - YouTube

៤–«ពីនេះពីនោះ» ៕

118th Congress | House Republicans in disarray as McCarthy falls short in  first vote for House speaker | amNewYork
McCarthy ព្យាយាមរកសម្លេងគាំទ្រឲ្យខ្លួនបានធ្វើប្រធានសភា​តែធ្លាក់នៅជុំទី ១​ទៅហើយ៕