១–«នាទី ទេវកថាក្រិក-រ៉ូម៉ាំង» ដែលនឹងលើកយករឿងរបស់ Ceres និង Proserpine មកជំរាប វគ្គ ១ ។

Pluto (Greek: Hades) ចាប់់បង្ខំ Proserpine ធីតារបស់ Ceres (Gr: Demeter)

២–បាឋកថារបស់លោក​អាំងជូលាន​សាស្ត្រាចារ្យ នរវិទូប្រចាំមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិជ្ជា ស្ដីពីកំណើតនគរខ្មែរប្រៀបធៀបរឿងព្រេងទៅនឹងបូរាណវិទ្យា។

៣–«នាទីតន្ត្រី»​ សូមជូនបទ «The End of the World» ​ ច្រៀងដោយ Skeeter Davis នៅឆ្នាំ ១៩៦២ ។

៤–«ពីនេះពីនោះ» ស្ដីពីស្ថានការណ៍នៅរុស្ស៊ី (សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីពឹងតែលើប្រេងនិងឧស្ម័ន) នៅស្រុកចិន (ចិន​២៤៥​លាននាក់ឆ្លងកូវិដ-១៩) ​និងនៅអាមេរិក (បក្សសាធារណរដ្ឋនឹងទាមទារឲ្យលុបចោល FBI) ៕

Russian fossil fuels embargo: “Dictatorships fall when there is enough  pressure” | Heinrich Böll Stiftung | Brussels office - European Union
Covid in China: Xi Jinping and other leaders given domestic vaccine - BBC  News