១ – «នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រ ផ្នែកនិរុត្តិសាស្ត្រខ្មែរ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ុង ប៉ាពីយ៉ុងពី ក្រុងស្កូគី រដ្ឋអ៊ិល្លីណយស៍ ដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយក វគ្គទី ១២ នៃរឿងសត្វគោក្នុងសង្គមខ្មែរ​យក​មក​ជំរាប ។

២ – ​និទានអារ៉ាប់សូមជូនវគ្គទី ៦៣ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់ ​ឬ ឯកសហស្សរាត្រី។

៣ – «នាទីតន្ត្រី» សូមជូនចម្រៀងប្រភេទ Folk Rock មួយបទច្រៀងដោយ Simon & Garfunkel ឈ្មោះ​ «Bridge Over Troubled Water» ប្រគុំកាលពី ខែមករា​ ​១៩៧០ ។

៤ – «នាទីពីនេះពីនោះ»​ ជួបនឹងអ្នកប្រាជ្ញចិន​ជូប៉ឹលូតាមរយៈលោក អ៊ូ ជាន-អ៊ី​នៃក្រុងព្រះចេស្ដា រដ្ឋម៉ារីឡែន៕