១ – នាទី«សៀវភៅខ្មែរ» ថ្ងៃនេះសូមជូនអំណាន វគ្គទី ​១៧ នៃសៀវភៅឈ្មោះ «ទម្លាយអាថ៌កំបាំងប្រាសាទអង្គរវត្ត»​ របស់លោក សុឹម សុភក្រ្តា (មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍តំបន់អង្គរ) ។

ទម្លាយ​អាថ៌កំបាំង ប្រាសាទអង្គរវត្ត​

២ – «នាទី ខ្មែរអើយក្រោកឡើង» របស់​លោកជាតិហង្សា​ពីរដ្ឋមីនីសូតា ដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តនិយាយពីមេធាវីការពារក្ដីឲ្យខ្មែរអ្នកជាលោក ​ជុងជូងី ដែលបានសម្រេចចិត្តចូលបក្សភ្លើងទៀនវិញ ដោយបោះបង់មុខរបរជាមេធាវីនៅកម្ពុជាព្រោះតស៊ូក្ដីមិនឈ្នះពួកអ្នកកាន់អំណាចសោះដោយសារតុលាការមិនយុត្តិធម៌។

ជាតិ​ហង្សា

៣ – «នាទីតន្ត្រី » សូមជូនចម្រៀងิបារាំងសែសមួយបទ ឈ្មោះ «Capri C’est Fini» ច្រៀងដោយ Hervé Vilard កាលពីឆ្នាំ ១៩៦៥ ដេញតាមបទ «Aline» របស់ Christophe ។​

Hervé Villard

៤ – «នាទីពីនេះពីនោះ»​​​​