១–​អំណានសៀវភៅលោកសាស្ត្រាចារ្យ​ជីន​ស្ហាប​រឿង «ពីរបបផ្ដាច់ការទៅប្រជាធិបតេយ្យ​តាមគំនិតអហិង្សា» វគ្គទី ៣០ ដោយ​សានសុវិទ្យ។

២–«នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រ ផ្នែកនិរុត្តិសាស្ត្រខ្មែរ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ុង ប៉ាពីយ៉ុងពី ក្រុងស្កូគី រដ្ឋអ៊ិល្លីណយស៍ ដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយក វគ្គទី ៤ នៃរឿងសត្វគោក្នុងសង្គមខ្មែរ​យក​មក​ជំរាប ។

Brahman

៣–​និទានអារ៉ាប់សូមជូនវគ្គទី ៤៩ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់ ​ឬ ឯកសហស្សរាត្រី។

៤–«នាទីតន្ត្រី» សូមជូនបទ​ «ចំប៉ាបាត់ដំបង​និង​ចំប៉ីសៀមរាប» ច្រៀងដោយអធិរាជភ្លេងសម្លេងពេជ្រ​ស៊ីនស៊ីសាមុត​ ។

ចំប៉ីសៀមរាប Champey Siem Reap -- Sinn Sisamouth -- Khmer Golden Classic  Chords - Chordify

៥–«នាទីពីនេះពីនោះ» ចិនបិទសមាជបក្ស លើកទី ២០ ដោយបោះឆ្មោតដូចបានត្រៀមទុកឲ្យស៊ីជិនពិងបន្តតំណែងស្នូលក្នុងបក្ស — ​ហ៊ូជិនតាវត្រូវបណ្ដេញចេញពីសម័យប្រជុំ បង្ហាញឲ្យឃើញអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់ស៊ីជិនពិង — រាយការណ៍ពីបាតុកម្ម​រេំឭកខួប ២៣​តុលា​១៩៩១​ — មើលបាតដៃអ្នកមានសំណាងត្រូវឆ្នោត។

Ex-Leader Hu Jintao dragged out of CCP Congress 22 Oct 22
Cambodia: After 30 Years, a Promise of Democracy Still Broken
Cambodia after 31 years of Paris Peace Agreements
No description available.