១–«នាទីរឿងដែលខ្មែរគួរដឹង» (ភាគ២​ វគ្គទី ២៦) រៀបរៀងដោយលោក នួន សុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross, GA,​ ដោយបន្តនិយាយពីទំនាស់រវាងរាជវាំងក្រុងបាងកកនិង ក្រុងវ៉េ ព្រោះតែចង់បានឧត្តមភាពមកលើខ្មែរនិងលាវនៅសតវត្ស ទី​ ១៩។

៣–រឿង «Brother Enemy» ឬ «សត្រូវបងប្អូនឯង» របស់ Nayan Chanda វគ្គទី១៦ អានដោយសានសុវិទ្យ ។

៤–«នាទីតន្ត្រី» ​សូមជូនចម្រៀងឈ្មោះ «បទនេះជូនដល់បង» ​ច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងរូបស្រស់ខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះ។

៤–«នាទីពីនេះពីនោះ» ​លោកត្រាំនឹងត្រឡប់មកជាប្រធាបាធិបតីទី ៤៥​ផង៤៧ផង អ្នកណាប្រឆាំងលោកនឹងវិនាសន្តិអាសេសតោ — គម្រោងបុរីអង្គរនៅទទួលសមាជិកនៅឡើយ៖ ១​ ហ៊ុន ១៣០០​ ដុល្លារ។

San Pedro, CA, September 15, 2015, Donald Trump, 2016 Republican Presidential Candidate, Speaks During A Rally Aboard The Battleship USS Iowa In San Pedro, Los Angeles, California While Wearing A Red Baseball Hat That Says Campaign Slogan 'Make America Great Again.'.