១–«នាទីរឿងដែលខ្មែរគួរដឹង» (ភាគ២​ វគ្គទី១៦) រៀបរៀងដោយលោក នួន សុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross, GA,​ រៀបរាប់អំពីកម្ពុជាសម័យនៅក្រោមឥទិ្ធពលសៀមនិងយួន ផ្អែកលើសៀវភៅលោក David Chandler។

លោកនួនសុខវ៉ាង

២–«នាទីបដិវត្តន៍»​ដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអៀងម៉ាឡាពីរដ្ឋមីនីសូតា​ជូនរឿង «From Dictatorship to Democracy» របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Gene Sharp នៃសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋម៉ាស្សាឈូសិត្ស (វគ្គទី ១៥)។

From Dictatorship to Democracy

៣–«នាទីតន្ត្រី»​សូមជូនបទ «Les Feuilles Mortes» ច្រៀងដោយ Yves Montand កាលពីឆ្នាំ ១៩៤៦។

៤–«នាទីពីនេះពីនោះ» ដោយសានសុវិទ្យ៖ គេថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ទាល់តែពូទិនស្លាប់ទើបចប់បាន​​ — ដំណឹងខ្លីៗ ពីបុរីអង្គរ។