១–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ» សុំជូនវគ្គទី ៧៥ នៃសៀវភៅរបស់បណ្ឌិតយិនឆេងស៊ន ឈ្មោះ «ចូរនាំគ្នាជ្រកក្រោមព្រះធម៌»។

២–នាទី «ខ្មែរអើយក្រោកឡើង» រៀបរៀងជូនស្ដាប់ដោយ ​លោកជាតិហង្សា ​ពីក្រុង​ប៊្លូមិងតាន់ រដ្ឋមីនីសូតា បន្តបកអាក្រាតភាពក្បត់ជាតិខ្មែរទៅជួយយួនដែលជាសត្រូវជាតិរបស់ស្ដេចសីហនុ។

៣–«នាទីតន្ត្រី» សូមជូនបទ ទំនួញកោះត្រល់របស់លោកកុយវណ្ណា។

៤–ទ្រង់ស៊ីសុវត្ថិ ធម្មិកោអះអាងថាខ្មែរនៅមានសិទ្ធិទាមទារយកកោះត្រល់ពីយួនមកវិញបាន។