១–សេចក្ដីរាយការណ៍របស់តាជ័យ​បុរីអង្គរ​ឬ អតីតប្រធានឱកសឿម​ស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកបានឆ្លងកាត់កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន។

២–នាទី «វប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រ ផ្នែកនិរុត្តិសាស្ត្រ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ុង ប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយកវគ្គទី ៤ នៃរឿងសត្វគោក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរមកជំរាប។

៣–នាទីប្រលោមលោក​សុំជូនវគ្គទី ៩ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់​ឬ ឯកសហស្សរាត្រី។

៤–ចម្រៀងអន្តរជាតិដោយកុមារីអន្តរសាសន៍​ព្រះនាងតូចនរោត្តមជេនណា។

៥–«ពីនេះពីនោះ» ស្វាគមន៍ សមាជិកថ្មី អរគុណអ្នកគាំទ្រវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក​និងបុរីអង្គរ។ បញ្ហាលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតឆ្នាំ ២០២០​ នៅអាមេរិកមិនទាន់ចប់ងាយៗទេ បើជឿកុនឯកសារ «2000 Mules»​។