១–នាទីជួបនឹងលោកព្រឹទ្ធាចារ្យ​ឱកសឿម អតីតប្រធានបុរីអង្គរ។

២–នាទីសម្លេងនារីខ្មែរ​ដែលអ្នកគ្រូសូផានី បៃ សំពងអាជ្ញាធរនគររំដួលដែលមិនជួយប្រជាជនបែរជាទៅគាំទ្រពួកឈ្មួញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក្នុង​ជម្លោះពលកម្មទៅវិញ។

៣–នាទីប្រលោមលោក​សុំជូនភាគ ៤​នៃរឿង​១០០១​យប់​ឬ ឯកសហស្សរាត្រី។

៤–ចម្រៀងអាមេរិកាំងពីឆ្នាំ ១៩៥៥​ល្បីដល់សព្វថ្ងៃ៖ «Unchained Melody» ឬ «បទភ្លេងដាច់ច្រវាក់» ច្រៀងដោយ Austin Brown។

៥–«ពីនេះពីនោះ» អំពើពុករលួយក្នុងកងទ័ពធ្វើឲ្យពូទិនចាញ់អ៊ុយក្រែនបោរមុខ​- ការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយជួយឲ្យស៊ីជិនពិងខ្លាំង។