១–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹង ផ្ដន្ទាទោស​មេដឹកនាំចង្រៃទាំងឡាយដែលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ។

២–ធម្មកថារបស់ព្រះតេជគុណសានសុជាស្ដីពីការចាំចាប់កំហុស។

៣–ចម្រៀង​ឈ្មោះ «San Francisco» ច្រៀងដោយ Scott McKenzie។

៤–«ពីនេះពីនោះ» មានសេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកឱកសឿមស្ដីពីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅបុរីអង្គរ។