១–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា» ថ្ងៃនេះព្រះតេជគុណសានសុជា នឹងទេសន៍ពន្យល់អំពីភាពមិនចេះឆ្អែតឆ្អន់របស់មនុស្សក្នុងកិលេស។

២–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»សូមជូនរឿង«សារាម៉ានី»តែងដោយ លោករ៉ូឡង់មេយែរ (Roland Meyer) បកប្រែដោយអ្នកស្រីច័ន្ទបូផលនិង រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយ លោក នួនសុខវ៉ាង​ពី Norcross, GA។

៣–នាទី «វប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ុង ប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយកភាពខុសគ្នារវាងជនជាតិយួននឹងខ្មែរមកពិនិត្យ។

៤–នាទី «ពីនេះ-ពីនោះ» របស់សាន សុវិទ្យ​ នឹងលើកយករឿងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅបុរីអង្គរនិងគម្រោងជីកបារាយណ៍នៅអាមេរិកមកជំរាប។