១–បទសម្ភាសន៍រវាងលោកថាច់ពីយ៉ានឹងលោកប៉ែនវ៉ាន់ណូនៅប្រទេសបារាំងស្តីពី​ខួប៦៨ឆ្នាំ​នៃថ្ងៃដែល​កម្ពុជាទទួលឯករាជ្យ៩វិច្ឆិកាឆ្នាំ១៩៥៣៖

២–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»សូមជូនរឿង«សារ៉ាមណី»តែងដោយ លោករ៉ូឡង់មេយែរ (Roland Meyer)ប្រែដោយអ្នកស្រីច័ន្ទបូផលនិង រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយ លោក នួនសុខវ៉ាងពីសហរដ្ឋអាមេរិក៖

៣–នាទី«តន្រ្តី»ប្រចាំថ្ងៃ៖

៤–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងអធិប្បាយអំពី បទចម្រៀងបំពេកូន៖