១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រីបណ្ឌិតចក់សុខុនប្រធានចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកស្តីពីសកម្មភាពរបស់ ចលនាក្នុងការទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសើរើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព២៣តុលាឆ្នាំ១៩៩១​ឡើងវិញ ដើម្បីរកសន្តិភាពជូនពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដ៖

៣–នាទី«នារីឈានមុខ»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រីអៀងម៉ាឡាដោយថ្ងៃនេះអ្នកស្រី​នឹងបន្តអានសៀវភៅ​របស់​លោកជីនស្ហាប ស្តីពី​«ពីរបបផ្តាច់​ការទៅ​ប្រជាធិបតេយ្យតាមគោលគំនិតអហិង្សា»៖

៤–នាទី«តន្រ្តី»៖

៥–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៦–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងអធិប្បាយអំពី ចម្រៀងប្រជាប្រិយខ្មែរ៖