១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–ភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សាតុមូលសម្របសម្រួលដោយលោកថាច់ពីយ៉ាពីប្រទេសបារាំងដោយមាន​វាគ្មិនចូលរួម លោកណន ហ៊ីនៅហ៊ែលហ្ស៊ិក លោកបែន វី រស់នៅប្រទេសបារាំង និងលោកហែមវ៉ាន់ឆន​នៅប្រទេស​បារាំងពិភាក្សាគ្នាស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ១៨ខែមីនាឆ្នាំ១៩៧០និង​បញ្ហាផ្សេងៗ​ទៀតនៅកម្ពុជា៖

៣–សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកព្រហ្មសៅរ៍នរ៉ាខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំ ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើន៖

៤–នាទី«មនុស្សជាអ្នកសាងជោគវាសនាខ្លួន»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី អៀងម៉ាឡានៃរដ្ឋមីនីសូតា សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីនឹងអានអត្ថបទស្តីពី ទំនាក់ទំនងរវាងអាហារនិងសម្រស់៖

៥–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«មួយពាន់មួយយប់» ឬ «ឯកសហស្សរាត្រី» រៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៦–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»៖

៧–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖