១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–ភាគបន្តនៃកិច្ចពិភាក្សាតុមូលសម្របសម្រួលដោយលោកថាច់ពីយ៉ាពីប្រទេសបារាំងដោយមាន​វាគ្មិនចូលរួម លោកណន ហ៊ីនៅប៊ែលហ្ស៊ិក លោកបែន វី រស់នៅប្រទេសបារាំង និងលោកហែមវ៉ាន់ឆន​នៅប្រទេស​បារាំងពិភាក្សាគ្នាស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ១៨ខែមីនាឆ្នាំ​១៩៧០៖

៣–សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩​នៅកម្ពុជា៖

៤-នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនឹងអានអត្ថបទវិភាគរបស់លោក វ៉ាន់ សំណាង មានចំណងជើងថា មូលហេតុនៃព្រឹតិ្តការណ៍ថ្ងៃទី១៦វិច្ឆិកាឆ្នាំ​២០១៧៖

៥–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»៖

៦–នាទី«រឿងដែលខ្មែរគួរដឹង»រៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវ៉ាងពីសហរដ្ឋអាមេរិកអានឯកសារ​ស្តីពី យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនក្នុងការលេបយកទឹកដីខ្មែរ៖

៧–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមពាក់​ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា៖

៨–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖