១–ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–ភាគញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកថាច់ពីយ៉ាតំណាងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករស់នៅប្រទេសបារាំង​នឹងលោក ប៊ុន ឆនរស់នៅប្រទេសហូល្លង់ស្តីអំពី ព្រឹត្តិការណ៍​សំលាប់ខ្មែរ នៅថ្ងៃ ទី ១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ នៅ ខេត្ត ក្រចេះ៖

៣–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ»សូមជូនរឿង​«នរណាជាឃាតកររាស្ត្រខ្មែរ» និពន្ធដោយលោកហ៊ិន ស៊ីថានរៀប​រៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»៖

៥–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋ​អាមេរិក៖

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖