១–បទសន្ទនារបស់លោកហង្សចក្រាបារមីជាមួយបុរសនិរនាមមួយរូបស្តីពី ស្ថានការណ៍នៅ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួក៖

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»៖

៣–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ»សូមជូនរឿង​«នរណាជាឃាតកររាស្ត្រខ្មែរ» និពន្ធដោយលោកហ៊ិន ស៊ីថានរៀប​រៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋ​អាមេរិក៖

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖