១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកថាច់ពីយ៉ាតំណាងវិទ្យុខ្មែរពិភព​លោកប្រចាំប្រទេសបារាំង នឹង​លោកហែម វ៉ាន់ឆន រស់នៅប្រទេសបារាំងបន្តបកអាក្រាតខួប៤២ឆ្នាំនៃថ្ងៃ៧មករាឆ្នាំ១៩៧៩​ដែល​ជាថ្ងៃឈ្លានពាន របស់កងទ័ពយួនមកលើកម្ពុជា៖

៣–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយអំពីសុភាសិត​មួយស្តីពី ធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយ៖

៤–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៥–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៦-នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងរៀបរាប់​អំពីរឿងព្រេងក្នុងតម្រាសាវតាខ្មែរ៖

៧–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖