១–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូអធិប្បាយអំពីអនុស្សាវរីយ៍​របស់អ្នកគ្រូនៅភ្នំជីសូក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម៖

២–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៣–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៤–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងរៀប​រាប់អំពីពាក្យពេចន៍ខ្លះក្នុងភាសាខ្មែរ៖

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖