១–សេចក្តីបកស្រាយរបស់លោកហង្សចក្រាបារមីរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពី ករណីរឿងខ្មែរ​បាត់បង់​ទឹកដីដោយសារការឈ្លានពានរបស់យួន។

២–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»ប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ។

៤–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តអធិប្បាយអំពី​ចម្រៀង​ប្រជាប្រិយខ្មែរ។

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕