១–សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីស្តីពីការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងខ្មែរនឹងយួន។

២–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនឹងអានអត្ថបទវិភាគរបស់លោកទិតសានី​មានចំណងជើងថា មច្ឆាទស្សន៍ ។

៣–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៥–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជា ឆ្លើយតបនឹងសំណួរផ្សេងៗ ពាក់​ព័ន្ធនឹងព្រពុទ្ធសាសនារបស់ ពុទ្ធបរិស័ទ ។

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕