១–វិសជ្ជនារបស់លោកហែមវ៉ាន់ឆនរស់នៅប្រទេសបារាំងទៅនឹងវិសជ្ជនារបស់លោក ថាច់ពីយ៉ា​ ស្តីពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលបច្ចុប្បន្ននិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនិងប្រទេសកម្ពុជា។

២–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកសសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនៃចលនាបានសម្ភាសន៍ជា ជាមួយលោកវចនៈរស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពី កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស២៣​តុលាឆ្នាំ១៩៩១។

៣–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៥–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពី បញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គម​ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕