១–សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកកុយវណ្ណាអំពីសកម្មភាពរៀបចំសំណុំរឿងទៅប្តឹងតុលាការក្រុងឡាអេ​ដើម្បីផ្តន្ទាទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន ដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋ​អាមេរិក

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕