១–ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកថាច់ពីយ៉ាជាមួយលោកហែមវ៉ាន់ឆនរស់នៅប្រទេសបារាំង​ស្តីពី ស្ថានការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។

២–ភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្ទនារបស់លោកកុយវណ្ណារស់នៅប្រទេសបារាំងជាមួយលោករាជ្យកាណុល​កាលពីលោកនៅ មានជីវិតស្តីពីបញ្ហានានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំ​របស់​លោកហ៊ុនសែន។

៣–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ព្រៃរំដួល» ចងក្រងឡើងដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធមន្តទឹកខ្មៅ រៀបរៀងជា​អត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៥–នាទី«មនុស្សជាអ្នកសាងជោគវាសនាខ្លួន»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី អ៊ាងម៉ាឡាដោយថ្ងៃនេះអ្នកស្រី​នឹងអានអត្ថបទស្តីពី ដូចម្តេចហៅថាមនុស្សមានវាស្នា។

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕