១–បទសម្ភាសន៍របស់លោកថាច់ពីយ៉ាជាមួយលោកហែមវ៉ាន់ឆនរស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពី ស្ថានការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។

២–បទសន្ទនារវាងលោកហង្សចក្រាបារមីនឹងលោកគឹមចន្ទវង្សអ្នកនាំពាក្យអង្គការSave Cambodia ស្តីពីសកម្មភាពរបស់អង្គការនិងបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជា។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ទំលាយអាថ៌កំបាំងប្រាសាទអង្គរវត្ត» និពន្ធដោយលោកស៊ីមសុភក្ត្រា រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៥–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋ​អាមេរិក។

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕