១–ភាគបន្តនៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកនេតសត្យានៅអាល្លឺម៉ង់ នឹងលោក វចនៈនៅប្រទេសបារាំង​ស្តីពី គំរង់ទស្សនៈនយោបាយ។

២–ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីជាមួយលោកគឹមចន្ទវង្សស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗ​នៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែន។

៣–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ។

៤–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូន«ប្រវត្តិអាចារ្យស្វា»និពន្ធដោយលោកស៊ូចំរើននិងរៀបរៀងជាអត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៥–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងអធិប្បាយអំពី អនាធិបតេយ្យក្នុងភាសាខ្មែរ ។

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕