១–បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហង្សចក្រាបារមីនឹងលោកគឹមចន្ទវង្ស ស្តីពីស្ថានការណ៍ នយោបាយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ។

២–បទសម្ភាសន៍របស់លោកសានសុវិទ្យជាមួយសពលោកSammy Seng វិស្វករផ្នែកជលសាស្ត្រខ្មែរ-អាមេរិកាំងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រន្ញ៉ាស្តីពីនយោបាយជលសាស្ត្រត្រឹមត្រូវដែលកម្ពុជាគួរតែលើកយកមកអនុវត្តដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្មែរ មិនមែនរបស់បរទេស។

៣–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនឹងបន្តលើកយកអត្ថបទវិភាគរបស់​លោកទិតសានីមានចំណងជើងថា អំពីសញ្ញាណនៃពាក្យរំដោះ។

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៥–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ស្រីហិតោបទេស» បកប្រែពីភាសាសំស្រ្កឹតដោយភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ វិរិយបណ្ឌិតោ រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៦–នាទី«សង្គមវិជ្ជា»រៀបរៀង​ដោយ​លោក​ខេង​ខេមរៈដោយថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តអានអត្ថបទនិពន្ធ​ដោយព្រះធម្មបាលខៀវជុំស្តីពី «រស់នៅដោយហេតុផលនិងទង្វើល្អ» ។

៧–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមពាក់​ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។

៨–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕