១–បទសម្ភាសន៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយលោកស៊ឺងតាំងអតីតនាយ​ទាហានបីជំនាន់ស្តីពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកបានឆ្លងកាត់។

២–ភាគបន្តនៃសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកកុយវណ្ណាអ្នកចម្រៀងស្នេហាជាតិខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងស្តីពីវិធី​សាស្ត្រក្នុង​ការរំដោះជាតិចេញពីកណ្តាប់ដៃយួននិងចិន។

៣–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនឹងអានអត្ថបទវិភាគរបស់លោក​ទិតសានី មានចំណងជើងថា អំណាចជាអ្វី?។

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ» ។

៥–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា» សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជា បកស្រាយអំពីសំណួរចម្លើយអប់រំ។

៦–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»ប្រចាំថ្ងៃសុក្ររៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីដោយថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្ត​រៀបរាប់អំពីកម្ពុជាសម័យអង្គរ​។

៧–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕