១–សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកហង្សចក្រាបារមីរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពី រឿងលោកហ៊ុនសែនប្រើមន្ត អាគមដើម្បីការពារខ្លួន។

២–ភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកកុយវណ្ណាអ្នកចម្រៀងស្នេហាជាតិនៅប្រទេសបារាំងស្តីពី​វិធីសាស្ត្រក្នុងការរំដោះប្រទេស ជាតិចេញពីកណ្តាប់ដៃរបស់យួន។

៣–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ចរិតផ្នត់គំនិតនិងវប្បធ៌មខ្មែរភាគ២» ស្តីពីបញ្ហាសង្គមនិងដំណោះ​ស្រាយនិពន្ធដោយលោក យិន ឆេងស៊ន រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រីខោលមុំ។

៥–នាទី«ទស្សនៈលោកបណ្ឌិតកែមឡី»រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សា។

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕