១–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនភាគបញ្ចប់នៃរឿង«អំពើឈ្លានពានរបស់យួនមកលើកម្ពុជា»និពន្ធដោយ​លោក សោម សេកកុមារ រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៣–នាទី«វប្បធម៌ខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីនៅប្រទេសបារាំង។

៤–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕