๑–«នាទីអក្សរសាស្ត្រ» ថ្ងៃនេះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត ជោតញ្ញាណោ នឹងបកស្រាយអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក្នុងភាគ ๑๐ វគ្គទី ๔ ពន្យល់អំពីការប្រើពាក្យខ្មែរផ្សេងៗ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
๒–«នាទីសៀវភៅខ្មែរ » រឿង «ជីវិតកូនថ្លៃ កូនត្រូវតែរស់» (“Stay Alive, My Son” ឬ “Tu Vivras, Mon Fils”) ស្នាដៃនិពន្ធផ្អែកលើជីវិតពិតរបស់លោក ពិន យ៉ាថៃ​​និងអានបញ្ចូលសម្លេងដោយលោកវីរៈ វ៉ារ៉ានី​នៃក្រុមព្រះសុរិយា។
វគ្គទី ๔๐ «ទោសកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំលួចដូរអង្ករ» ។ 
๓–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនភ្លេងខ្មែរប្រគំដោយអ្នកតន្ត្រីខ្មែរនិងបរទេសប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តន្ត្រី្ហបូរាណ។
«នាទីសុខភាពយើង»
ជម្ងឺរឹងឬ ក្រិនសរសៃឈាម ។
ហៅ Arteriosclerosis ។
ជាថ្នាំធម្មជាតិ គេឥ្យហូបផ្លែ Mulberries និង Strawberries ក្រៅពីនេះក៏មាន វីតាមីន C. A. E និង B6 (aka Pyridoxine) ។

๕–«នាទីពីនេះពី័នោះ»