๑–«នាទីទស្សនៈខ្ញុំ» របស់អ្នកគ្រូសូផានីបៃនៃក្រុង Norwalk, CA
ប្រជាជនក្រីក្រតោកយ៉ាកនៅតែបន្តតវ៉ារឿងដីធ្លីទីរស់នៅដែលត្រូវអាជ្ញាធរស៊ុមគ្រលុំនឹងពួកថៅកែរឹបអូសយក។
អ្នកភូមិបឹងកក់នៅតែមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌រឿងដីធ្លីដែលត្រូវរឹបយកដោយពួកឧកញ៉ា។
«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនបទ «កូលាបបាត់ដំបង» ច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសាមុត​តាមដោយចម្រៀងចិនមិនស្គាល់ឈ្មោះនិងមិនដឹងចង់និយាយពីអ្វី មួយបទ។
​๓–«នាទីនិទានចិន» រឿង «សាមកុក» 
ភាគ ๑๙ ការប្រយុទ្ធតស៊ូយកស្លាប់រស់រវាង​ Lu Bu ទាហានឯករបស់ Dong Zhuo នឹងទ័ពស្ដេចត្រាញ់ដឹកនាំដោយ Cao Cao។
๔–«នាទីពីនេះពីនោះ» 
ស្ដេចសីហនុល្ងីល្ងើទៅជួយយួនដែលជាសត្រូវសួពូជរបស់ខ្មែរច្បាំងនឹងអាមេរិកាំងដែលលោកហៅថាចក្រពត្រនិយម
រួចតាំងត្អូញត្អែជេរយួនថាជាសត្វក្រពើរមិលគុណ!